Pożyczka pod zastaw - minimum formalności i maksimum korzyści.


Pożyczka pod zastaw to osobliwego typu umowa, której zasadnicze zasady są wyznaczone w przepisach kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na bazie, której to pierwsza ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność konkretnej kwoty pieniędzy lub rzeczy określonych co do gatunku (np. dwadzieścia ton węgla, 2 tony mąki). Z kolei pożyczkobiorca zobowiązuje się zwrócić tę samą liczbę pieniędzy lub rzeczy opisanych co do gatunku i tej samej jakości. Jednocześnie umowa pożyczki, której to suma wykracza ponad 500 złotych winna być zatwierdzona pismem. przejdź na moją stronę

Nie licząc tego na bazie zasady swobody umów strony umowy mogą dołożyć następne warunki. Najczęściej są to odsetki, które to nabywa pożyczkodawca. Ich wysokość jest zróżnicowana i każdy kto decyduje się na zaciągnięcie pożyczki musi zwracać wyjątkową uwagę na tego typu aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest charakterystycznym typem umowy. http://podzastaw.org

Na jej bazie pożyczkodawca, którym jest osoba fizyczna oferuje ustaloną kwotę pieniędzy (z reguły są to kwoty rzędu kilkudziesięciu tyś pln) a pożyczkobiorca obiecuje udzieloną pożyczkę spłacić wraz z doliczonymi odsetkami za czas w jakim będzie zarządzał środkami finansowymi. Jest jasnym, iż osoba z długami nie posiada porządnej historii kredytowej a w związku z tym standardowej pożyczki lub kredytu w instytucji bankowej nie uzyska. Dlatego też prywatny inwestor chcąc ochronić spłatę udzielonej pożyczki tworzy zabezpieczenie przez dokonanie wpisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla dużej liczby osób jedynie dostępną.