Atrakcyjny kredyt dla bezrobotnych, najlepsze oferty, wygodne raty spłaty.


W tym momencie w naszym własnym państwie stopień bezrobocia plasuje się niestety na relatywnie dużym stopniu (aktualnie jest to około dwanaście proc.). Niełatwo polemizować o rzetelności statystyk ale wolno nam przyjąć, iż są one zbliżone do rzeczywistości. Sytuacja ludzi bezrobotnych jest o tyle kłopotliwa, iż z jednej strony nie uzyskują dochodów a z drugiej nie mogą zaciągnąć żadnego kredytu posiadając tylko zasiłek dla bezrobotnych. Jednakże w ostatnim czasie pokazał się na rynku usług pożyczkowych nowy artykuł kredytowy tzw. kredyt dla bezrobotnych. http://podzastaw.org kontynuuj czytanie

Jest to na pewno dobra wiadomość dla każdej osoby, która to nie ma pracy a nadchodzą u niej nieprzewidziane koszty np. przymus naprawy piecyka grzewczego. Kredyt dla bezrobotnych to specyficzny wariant kredytu a któregoż otrzymanie wiąże się z zespołem wymagań jakie wypada spełnić. W 1-szej kolejności wypada powiedzieć, iż tego rodzaju kredyt to typowe zobowiązanie przedstawiane na podstawie podpisanego oświadczenia. Jest zrozumiałym bowiem, że ze względów obiektywnych poświadczenia o zarobkach pozyskać nie może. W zatwierdzonym oświadczeniu, własnym podpisem potwierdzamy stan rzeczywisty np. oświadczamy, że z umowy zlecenia każdego miesiąca osiągamy kwotę 2 tys. złotych przychodu na rękę. (umowy cywilnoprawne nie są brane pod uwagę w bankach podczas starania się o kredyt).

Kredyt dla bezrobotnych jest dostępny również dla osób które to nie mają pisemnego potwierdzenia zatrudnienia. Nie czarujmy się, wielu Polaków pracuje ale odbywa się taki proceder bez odprowadzania żadnych składek.