Pożyczka pod zastaw - pieniądze dla zadłużonych


Pożyczka pod zastaw to specyficznego typu umowa, której zasadnicze zasady są opisane w przepisach kodeksu cywilnego. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której pierwsza ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność ustalonej sumy gotówki lub rzeczy określonych co do rodzaju (np. dwadzieścia ton węgla, 2-ie tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą ilość pieniędzy lub rzeczy opisanych co do rodzaju i takiej samej jakości. Ponadto umowa pożyczki, której to kwota przewyższa 500 zł musi być zatwierdzona pismem.

Abstrahując od tego na podstawie zasady swobody umów strony umowy mają prawo dodać kolejne zasady. Z reguły są to odsetki, które to uzyskuje pożyczkodawca. Ich wysokość jest przeróżna i każdy kto decyduje się na zaciągnięcie pożyczki winna zwracać wyjątkową uwagę na tego typu zapis umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest specjalnym rodzajem umowy.

Na jej podstawie pożyczkodawca, jakim jest prywaty inwestor oferuje określoną sumę gotówki (przeważnie są to kwoty około kilkunastu tys. złotych) a pożyczkobiorca zobowiązuj się udzieloną pożyczkę spłacić razem z naliczonymi odsetkami za czas w którym będzie dysponował środkami finansowymi. Jest zrozumiałym, że osoba z długami nie posiada dobrej historii kredytowej a w związku z tym standardowej pożyczki lub kredytu w banku nie zdobędzie. Wobec tego też prywatny inwestor pragnąc ochronić zwrot przekazanej pożyczki tworzy zabezpieczenie przez dokonanie wpisu na hipotece zastawianej posiadłości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla wielu ludzi wyłącznie dostępną.