Pożyczka pod zastaw, nowe oferty na osób z zadłużonych.


Pożyczka pod zastaw to szczególnego typu umowa, której kluczowe warunki są opisane w regulacjach KC. W pierwszej kolejności pożyczka to umowa na podstawie, której to jedna ze stron pożyczkodawca zobowiązuje się przekazać na pożyczkobiorcę własność ustalonej sumy gotówki lub rzeczy określonych co do gatunku (np. dwadzieścia ton węgla, dwie tony mąki). Natomiast pożyczkobiorca zobowiązuje się oddać tę samą liczbę pieniędzy lub rzeczy opisanych co do gatunku i takiej samej jakości. Co więcej umowa pożyczki, której to kwota przekracza 500 złotych koniecznie musi być zatwierdzona pismem.


Nie licząc tego na bazie zasady swobody umów strony umowy posiadają możliwość dodać kolejne warunki. Przeważnie są to odsetki, które odbiera pożyczkodawca. Ich wysokość jest zróżnicowana i każda osoba która decyduje się na zaciągnięcie pożyczki musi zwracać specjalną uwagę na ten aspekt umowy. Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest szczególnym rodzajem umowy.

Na jej bazie pożyczkodawca, którym jest prywaty inwestor oferuje ustaloną sumę gotówki (z reguły są to kwoty mniej więcej kilkudziesięciu tysięcy zł) a pożyczkobiorca zobowiązuj się pozyskaną pożyczkę oddać wraz z doliczonymi odsetkami za czas w jakim będzie zarządzał środkami finansowymi. Jest jasnym, że osoba z długami nie posiada dobrej historii kredytowej a w związku z tym normalnej pożyczki lub kredytu w instytucji bankowej nie uzyska. Wobec tego też prywatny inwestor pragnąc zabezpieczyć spłatę udzielonej pożyczki tworzy zabezpieczenie przez dokonanie wpisu na hipotece zastawianej nieruchomości. Być może pożyczka pod zastaw nie jest najtańszą propozycją ale dla wielu ludzi jedynie dostępną.