Pożyczki pod zastaw nieruchomości - na jakie rzeczy musimy patrzeć przy zaciąganiu ?


Pożyczka pod zastaw nieruchomości jest w ostatnim okresie dosyć popularnym zagadnieniem. Oceny na jej temat bywają jednakże całkowicie odmienne. Swój chłodny klimat zawdzięcza w szczególności informacjom medialnym, które to przestrzegają przed rzekomymi minusami, jakie to się z nią wiążą. Ostrzegają przed nieuczciwymi pośrednikami, którzy pod pozorem przekazywanych pożyczek zabierali mieszkania biednych osób.

Rzeczywistość wydaje się być jednak trochę w wyższym stopniu kompleksowa niż w modelu biedni pożyczkobiorcy i źli pożyczkodawcy. W każdej płaszczyźnie życia mamy do czynienia z patologiami a co za tym idzie nie można wartościować w sposób generalny danego zjawiska. Normalna pożyczka pod zastaw mieszkania jest w pełni bezpieczna pod warunkiem, że każda z umawiających się stron rozumie dokładnie na co się decyduje.


Pożyczki pod zastaw mieszkań są udzielane poprzez podmioty prywatne (zwyczajne kredyty hipoteczne w ich przeciwieństwie są (oferowane przez banki). Umowa pożyczki opiera się na regule swobody zawierania umów przez równe strony, która to to reguła zawiera się polskim KC. Strony umawiają się, że 1-a ze stron udziela pożyczki w konkretnej wartości a 2ga strona obiecuje ją zwrócić w ustalonym czasie, wraz z dodatkowymi odsetkami i kosztami.

Z racji tego, że osobisty inwestor nie posiada uprawnień banku (np. nie posiada możliwości sprawdzać pożyczkobiorcy w Biurze Informacji Kredytowej). Ubezpiecza się wobec tego poprzez zrealizowanie zapisu w księgach wieczystych nieruchomości. Pożyczka pod zastaw nieruchomości to relatywnie prosta struktura od strony prawniczej.